Henkisesti spontaani

Spontaanius ei ole mielijohteiden noudattamista, vaan kussakin hetkessä olemista ilman mennyttä tai tulevaa. Menneisyyden ohjelmoima autopilotti on tehty toimettomaksi. Mitä menneestä on opittu, on sulautunut luontevaksi osaksi yksilöllisyyden kokonaisuutta. Spontaanius ei myöskään ole ehdoin tahdoin sääntöjä vastaan toimimista. Spontaanisti toimiva voi noudattaa sääntöjä ja totuttua, mutta toiminta valikoituu niin, että ihminen antaa ominaisuutensa ja oppimansa kulloisenkin hetken ja tilanteen käyttöön ja päätyy tulokseen, joka on yhtenevä vallitsevien sääntöjen kanssa.
Joogafilosofit puhuvat jatkuvuuskeskuksesta käsin elämisestä ja väittävät, että henkinen valaistuminen on mahdollista vasta, kun jatkuvuuskeskuksesta on päästy eroon. Eroon pääseminen tapahtuu niin, että jatkuvuuskeskus jää yhä vähemmälle käytölle, kunnes surkastuu pois tarpeettomana. Henkinen ihminen ei elä mistään keskuksesta käsin, vaan kirjaimellisesti hetkestä toiseen jokaisen hetken ollessa täydellinen ilman, että se tarvitsee seuraavaa hetkeä täydentämään itseään. Jatkuvuuden ylläpitämisen välttämättömyydestä luopuminen on äärettömän vaikeaa. Emme millään jaksa uskoa, että kun jatkuvuuden mielikuviin perustuva illusorinen ego putoaa pois järjestelmästämme käyttämättömänä, mitään oleellista ei meistä katoa.
Moraalisääntöjen noudattaminen on tarjoaa hyvän esimerkin siitä, miten yksi ja sama toiminta voi tapahtua joko jatkuvuuden ylläpitämiseksi tai aidosti henkisesti. Moraalissa on kyse perityn ja opitun käyttäytymiskeskuksen mallien soveltamisesta jokapäiväiseen elämään. Tässä mielessä siinä on kyse jatkuvuuden ylläpitämisestä. Olisiko tämä käsitettävissä niin, että moraalittomuus tuottaisi automaattisesti kaivattua henkistä spontaaniutta? Sehän rikkoo jatkuvuuden ylläpitämistä. Ei moraalisääntöjen noudattaminen estä mitenkään henkisyyttä, kunhan sääntöjen noudattaminen ei tapahdu siksi, että näin on aina tehty tai näin kaikkien kuuluu tehdä, vaan koska kyseinen asia on kirjoittunut ihmisen omaan henkiseen koodiin.
Henkisyydessä ihanne toteutetaan joka hetki jokaisessa toimessa, jotka ovat täydellisiä sen hetken osallistumistekijöiden perusteella – kunhan ollaan hetkessä eikä jatkuvuuskeskuksessa. Henkisyydessä moraalisuus sisältyy ratkaisuun tai toimintaan eikä ole malli, joka yritetään siirtää toimintaan. Hyvän esimerkin tästä tarjoavat raja-joogan yama- ja niyama -harjoitukset. Moraalin kannalta ajateltuna yama ja niyama ovat henkisyyden toteuttamisen keinoja, mutta henkisyyden kannalta niyama on henkisen kokemuksen ilmaisu.
Moraalissa on kyse oikeasta sopeutumisesta ympäristöön, mutta henkisyydessä ei ole kyse sopeutumisesta eikä yhdenmukaisuudesta. Jos ihmisen mielen rakenteet eivät muutu, luomme aina uudestaan samanlaisen maailman. Pidän kovasti ajatuksesta, että meidän jokaisen on yksilöllistettävä aika, jossa elämme. Kuka Polulla kulkeekin, sen on kannettava ajan ja kausaalisuuden taakkaa, koettava tulevaisuuden syntyminen yksilöityneen tämän hetken kautta. Moraalissa on kyse peritystä, kun taas henkisyydessä on kyse mutaation syntymisestä meissä niissä henkisissä geeneissä, jotka olemme perineet. Uuden mutaation elättäminen itsessään aikaa yksilöllistämällä on keino luoda uudenlaista maailmaa.
Kirjoittaja Annikki Arponen
Annikki Arponen
Spontaanius ei ole mielijohteiden noudattamista, vaan kussakin hetkessä olemista ilman mennyttä tai tulevaa. Menneisyyden ohjelmoima autopilotti on tehty toimettomaksi. Mitä menneestä on opittu, on sulautunut luontevaksi osaksi yksilöllisyyden kokonaisuutta. Spontaanius ei myöskään ole ehdoin tahdoin sääntöjä vastaan toimimista. Spontaanisti toimiva voi noudattaa sääntöjä ja totuttua, mutta toiminta valikoituu niin, että ihminen antaa ominaisuutensa ja oppimansa kulloisenkin hetken ja tilanteen käyttöön ja päätyy tulokseen, joka on yhtenevä vallitsevien sääntöjen kanssa.
Teosofinen Seura ry • Vironkatu 7 C 2 • 00170 Helsinki, Finland • +358 (0)9 135 6205 • info(at)teosofinenseura.fi • teosofinenseura.fi
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2014 - 2023 Teosofinen seura ry