Teosofia on elämäntapa, joka rohkaisee totuuksien tutkimiseen ja itsetuntemuksen syventämiseen.

Teosofia vie viisauden lähteille

Sana teosofia tulee kreikankielisestä sanasta theosophia, joka muodostuu kahdesta sanasta: theos (jumala, jumalat, jumalallinen) ja sophia (viisaus). Se tarkoittaa ”jumalallista viisautta” ja viittaa suuriin totuuksiin, joita viisaat ovat aikojen kuluessa ymmärtäneet.
Teosofiassa tutkitaan eri uskontojen ja filosofioiden muodostamaa viisausperinnettä. Tutkimustyö on tie ikiaikaisten henkisten opetusten äärelle. Elämän ymmärtäminen tämän ajattoman viisauden valossa voi auttaa ihmistä tässä hetkessä ja tänä päivänä.
Me kaikki kuljemme omaa ainutlaatuista polkuamme kohti syvempää itseymmärrystä ja laajenevaa tietoisuutta. Ikiaikaisesta viisaudesta ammentava teosofia voi valaista polkua ja viitoittaa tietä kohti totuutta.

Tavoitteena ymmärrys ykseydestä

Teosofia esittää, että maailmankaikkeus ja kaikki, mitä siinä on, on yhteydessä toisiinsa ja toisistaan riippuvaa. Myös kaikki maan
päällä olevat ihmiset ja lajit ovat pohjimmiltaan yhtä. Kaikki atomista galakseihin perustuu samaan universaaliin elämää luovaan todellisuuteen. Tekomme ja ajatuksemme kuitenkin vaikuttavat siihen, millaiseksi elämämme muodostuu.
Teosofisen Seuran muodostaman maailmanlaajuisen yhteisön tavoitteena on ymmärtää ihmiskunnan ykseyttä, antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen sekä tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Miten teosofia voi edistää minun elämääni?

Se voi auttaa sinua olemaan:
  • vähemmän kiintynyt moniin aineellisen maailman halun kohteisiin
  • vastuullisempi ajatuksissasi, sanoissasi ja teoissasi
  • suvaitsevaisempi suhteessa kanssaihmisiin
  • tyytyväisempi yhä syvemmällä tasolla
  • rauhallisempi ja läsnäolevampi
  • kykenevä tarkkailemaan elämää uudella tavalla ja laajemmasta näkökulmasta.
Teosofinen Seura ry • Vironkatu 7 C 2 • 00170 Helsinki, Finland • +358 (0)9 135 6205 • info(at)teosofinenseura.fi • teosofinenseura.fi
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2014 - 2023 Teosofinen seura ry