Teosofista toimintaa Suomessa ja maailmalla

Teosofinen Seura on kansainvälinen järjestö ja maailmanlaajuinen yhteisö. Kansainvälinen järjestö perustettiin vuonna 1875 New Yorkissa. Sen päämaja Adyar on sijainnut vuodesta 1882 lähtien Chennaissa, Intiassa. Nykyään toimintaa on noin 60 maassa.
Suomen Teosofinen Seura perustettiin vuonna 1907 ja sen päämaja on Helsingissä. Seura kokoaa yhteen teosofiasta kiinnostuneita ihmisiä ja järjestää teosofisia yleisöluentoja, tapahtumia ja opiskelutilaisuuksia viikoittain eri puolilla Suomea. Kesäisin , tarjoaa upeat puitteet monenlaisille tapahtumille.
Päämajassa Helsingin Kruununhaassa toimii myös , joka käsittää kattavan kokoelman teosofista kirjallisuutta.

Teosofian Esoteerinen koulu

On olemassa Teosofian esoteerinen koulu (ES-koulu), joka on hallinnollisesti erillään Teosofisesta Seurasta, ja joka on avoin Teosofisen Seuran sellaisille jäsenille, jotka ovat toimineet vähintään kaksi vuotta aktiivisina jäseninä ja ovat halukkaita noudattamaan joitakin vilpittömän epäitsekkään ja vahingoittamattomaan elämään tähtääviä perusehtoja.
Koulun perusti H.P. Blavatsky vuonna 1888, ja se perustuu raja-joogan periaatteille. ES-koulu tarjoaa pelkän jumalviisauden opiskelemisen sijaan yhden väylän elää teosofista elämää sulauttamalla sitä itseensä ja harjoittamalla sitä.
Koulun jäsenet sitoutuvat vapaaehtoisesti henkiselle polulle valmistavaan työhön.
Koulussa korostetaan sopusoinnun henkeä kaikkien kanssa samoin kuin tukea Teosofiselle Seuralle ja sen työlle.
Lue artikkeli, pohdi asiaa sydämessäsi ja testaa oletko valmis aloittamaan matkasi elää todeksi teosofiaa. Jos vastauksesi on kyllä, niin ota yhteyttä Teosofisen Seuran ylihteeriin

Teosofia on myös palvelua

Teosofisen Seuran piirissä toimiva auttaa ja tukee eettisin perustein valittavia kohteita maailmalla. toimii eläkkeellä olevien ja iäkkäiden teosofien hyväksi järjestäen heille asumista ja virkistystoimintaa.

Totuuteen on monia teitä

Johtoajatuksemme on, ettei ole olemassa oppia, aatetta tai mielipidettä, joka sitoisi seuran jäseniä. Jäsenyyteen pyrkiviltä edellytämme vain yhden ajatuksen, periaatteen hyväksymistä. Se on seuramme 1. ohjelmakohta: yleisen veljeyden ytimen muodostaminen riippumatta ulkoisista eroavaisuuksista.
Muutoin puolustamme pelotta jokaisen ihmisen oikeutta ajatuksen vapauteen ja ajatusten ilmaisemiseen toisia kunnioittaen. Kukin kulkee omaa polkuaan ja tavoittelee omaa totuuttaan. Teosofia voi valaista etsijän tietä.

Seuran tavoitteet

  • muodostaa yleisen veljeyden ydin
  • antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen
  • tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia
Teosofinen Seura ry • Vironkatu 7 C 2 • 00170 Helsinki, Finland • +358 (0)9 135 6205 • info(at)teosofinenseura.fi • teosofinenseura.fi
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:Rohkea RuusuMobiiliversioNormaaliversioWebmasterKirjaudu sisään© 2014 - 2023 Teosofinen seura ry